ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិបត្រព...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាការណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់សម្រាប់ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញានេះ

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាការណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ ដោយគិតត្រឹមម៉ោង៧ ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានបង្ហាញពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកជំនន់នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រ ទាំង៧រួមមាន ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ ទន្លេបាសាក់ -កោះខែល និងទន្លេសាប -ព្រែក្តាម។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃនេះ ក៏បានព្យាការណ៍ពីកម្ពស់ទឹកទន្លេ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៧ ចាប់ពីថៃ្ងទី៦ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះផងដែរ ៕

ព្យាការកម្ពស់ទឹក

មតិយោបល់