ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិបត្រព...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ដែលមានបង្ហាញពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកជំនន់ នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៧ រួមមាន ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ ទន្លេបាសាក់-កោះខែល ទន្លេសាប-ព្រែកក្ដាម និងស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្ពស់ទឹកប្រចាំថ្ងៃនេះ ក៏បានព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹកទន្លេ នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ទាំង៧ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ផងដែរ៕

%e1%9e%96%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b9%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%b7%e1%9e%94%e1%9e%8f%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%96%e1%9f%90%e1%9e%8f%e1%9f%8c%e1%9e%98%e1%9e%b6%e1%9e%93-%e1%9e%93%e1%9e%b7%e1%9e%84
Loading...