ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត

ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ទទួលបានពានតារាឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ ក្នុងអាជីពចម្រៀង

មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនាំមុខគេ ប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេ លោក...