ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា បារាំងពិន័យក្...

បារាំងពិន័យក្រុមហ៊ុន Apple ពីបទល្មើសការបង់ពន្ធ

0
3-780x548

អាជ្ញាធរពន្ធដារប្រទេសបារាំងថ្មីនេះៗ បានចេញការផាកពិន័យពន្ធលើក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៤២២ លានដុល្លារ នេះយោងតាមសារព័ត៌មាន L’Exress។ បញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស់ពន្ធនៃក្រុមហ៊ុន Apple នេះ ជាគម្រោងការដែលសហគ្រាសមួយនេះ មានបំណងចង់ទទួលបានភាគហ៊ុនខ្លាំងក្លា ឬហៅថា (Lion Share)។

ពាក់ព័ន្ធនឹងបារាំងផាកពិន័យពន្្ធ ដោយបានកំណត់គោលដៅលើក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតពន្ធ៕

មតិយោបល់