ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា កំពូលទូរស័ព្ទ...

កំពូលទូរស័ព្ទដៃទាំងបីនេះ មួយណាសាកថ្មចូលពេញមុនគេ?

0
001

ថ្ងៃនេះ Post News Media សូមលើកយកមកបង្ហាញការធ្វើតេស្តទៅលើកំពូលទូរស័ព្ទដៃ ៣ប្រភេទថា តើទូរស័ព្ទដៃម៉ូដែលចុងក្រោយទាំងនេះ មួយណាមានសមត្ថភាពខ្លាំង អាចសាកថ្មបានពេញ ១០០ភាគរយរហ័សមុនគេ។ នេះជាការធ្វើតេស្តដោយយុត្តិធម៌ មិនលំអៀង។

សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះដែល គឺជាការប្រើប្រាស់នូវឆ្នាំងសាក ដែលយកចេញពីប្រអប់ថ្មី ដោយផ្ទាល់តែម្តង ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមួយចំនួន គឺប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាក ដែលមិនមែនចេញពីប្រអប់នោះទេ។

002

សម្រង់ព័ត៌មានថ្មនៃទូរស័ព្ទដៃនីមួយៗ៖

• Google Pixel មានកម្រិតថាមពលថ្ម 3450 mAh

• iPhone 7 Plus មានកម្រិតថាមពលថ្ម 2900 mAh

• Galaxy S7 Edge មានកម្រិតថាមពលថ្ម 3600 mAh

ខាងក្រោមជារូបភាពបង្ហាញពីលទ្ធផលក្រោយការធ្វើតេស្ត ទៅលើការសាកថ្ម៖

3-best-phone-chargin-test-editd-%e1%9f%a1

ប្រភពនៃការធ្វើតេស្ត៖ https://www.youtube.com/watch?v=XEHMmZG08-U

មតិយោបល់