ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ជានិស្សិតគួរយ...

ជានិស្សិតគួរយល់ដឹងពីមុខងារថ្មីមួយនេះ PowerPoint Collaborative Editing

0
new-to-office-365-in-november-1-0-0

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងបង្កើតភាពងាយស្រួល សម្រាប់ធ្វើការជាមួយកម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញ PowerPoint ។ កម្មវិធី PowerPoint នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ឥឡូវនេះគាំទ្រដល់ការកែសម្រួលដោយរួមសហការគ្នា (Collaborative Editing) ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពីរ ឬច្រើនបើកចូលក្នុងឯកសារតែមួយស្របពេលគ្នា មិនចាំបាច់នៅកន្លែងតែមួយ និងអាចធ្វើការកែសម្រួល និងបញ្ចេញយោបល់រវាងគ្នា លក្ខណ:ជាក្រុមតែម្តង។

នេះជាអ្វីដែលនិស្សិតមួយចំនួនប្រាថ្នាចង់បាន សម្រាប់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវ (Assignment) ដែលពីមុនមកវាដំណើរការ សម្រាប់ Office លើបណ្តាញតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីមួយឆ្នាំមុន។
ការធ្វើការជាក្រុមក្នុងការកែសម្រួលអត្ថបទតែមួយស្របពេលគ្នានេះ វាបានដំណើរការនៅលើ Office Suit (Word, Excel, PowerPoint)ទាំងមូលខណ:ពេលនេះ។ របៀបប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរ @PostTechMedia នឹងមានចេញជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!

សូមបញ្ជាក់៖ មុខងារថ្មីនេះតម្រូវឲ្យមានអ៊ិនធឺណិត ទើបអាចដំណើរការបាន៕

មតិយោបល់