ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា វិធីទាញវីដេអូ...

វិធីទាញវីដេអូលើ Facebook ផ្ទុកក្នុង Camera Roll លើ iPhone ឬ iPad តាមមធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុត

0

បច្ចុប្បន្ន វីដេអូគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើងៗ ត្រូវបានដាក់បង្ហោះ និងចែកបន្តលើបណ្តាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែ វាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកមកផ្ទុកក្នុងទូរស័ព្ទដូចជារូបភាពនោះទេ។ ប៉ុន្តែ Post Tech មានវិធីមួយអាចឱ្យលោកអ្នកធ្វើរឿងនេះបាន និងដោយងាយស្រួលបំផុត គឺតាមរយ:កម្មវិធី MyMedia ដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយសេរីពី AppStore។

របៀបអនុវត្ត៖

– ទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីឈ្មោះ MyMedia ពីក្នុង AppStore

– បើកកម្មវិធី Facebook រួចស្វែងរកវីដេអូដែលលោកអ្នកចង់ទាញយក
– សូមចុចបើកវីដេអូនោះ ហើយចុចលើ​ជម្រើស ‘Share’ រួចជ្រើសរើសយក Copy Link ដើម្បីចម្លងអាសយដ្ឋានរបស់វីដេអូទុក។

– សូមបើកកម្មវិធី MyMedia វានឹងផ្តល់ឱ្យលោកអ្នកនូវមឺនុយ Browser មួយ។
– សូមចុចលើមឺនុយ Browser នោះ រួចវាយអាសយដ្ឋាន savefrom.net រួចទម្លាក់ (ចុច paste) អាសយដ្ឋានវីដេអូខាងលើក្នុងប្រអប់ URL ហើយចុចលើប៊ូតុង ‘>’។
– សូមជ្រើសរើសកម្រិតភាពច្បាស់របស់វីដេអូ (HD ឬ SD ទៅតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកទាញយក) រួចចុចលើប៊ូតុង Download។

 

បញ្ជាក់: ត្រង់ចំណុចនេះ បើវាលោតចេញ ‘download link is not found’ សូមលោកអ្នកត្រឡប់ទៅចំណុចទី ៥ រួចប្តូរអាសយដ្ឋានគេហទំព័រពី ‘savefrom.net’ ទៅ ‘downfacebook.com’ ហើយអនុវត្តជំហានបន្តបន្ទាប់ម្តងទៀត។

– បន្ទាប់មក សូមដាក់ឈ្មោះឱ្យវីដេអូ រួចចុចលើប៊ូតុង Download រួចឯកសារវីដេអូនឹងរត់ចូលក្នុងមឺនុយ Media។

​​​​​

៨- សូមចុចលើមឺនុយ Media នេះ រួចជ្រើសរើសឯកសារវីដេអូដែលលោកអ្នកទើបទាញយកដោយចុចលើប៊ូតុង ‘i’ ខាងស្តាំវីដេអូ ហើយជ្រើសរើសយក Save to Camera Roll ជាការស្រេច៕

 

មតិយោបល់