ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា វិធីលុបបំបាត់...

វិធីលុបបំបាត់ចោលប្រវត្តិនៃការស្វែងរក (Search) ឈ្មោះគណនី Facebook ដើម្បីសុវត្ថិភាព

0

ក្នុងកម្មវិធី Facebook មានប្រអប់ស្វែងរកមួយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រិយមិត្តវាយបញ្ចូលឈ្មោះគណនីនរណាម្នាក់ ដើម្បីស្វែងរក ហើយរាល់ការស្វែងរកឈ្មោះគណនីនីមួយៗ កម្មវិធី បានធ្វើការកត់ត្រាដោយស្វ័យប្រវត្តិជាប់ពីក្រោមរបារុករក (Search) របស់វាតែម្តង។

ប្រសិនបើប្រិយមិត្តគិតថា ការបន្សល់ឈ្មោះគណនីនរណាម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរុករកលើកម្មវិធីហ្វេសប៊ុក​ វាអាចបង្កជាផលមិនល្អដល់លោកអ្នកនោះ ឬក៏ប្រិយមិត្តមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ដឹង ឥឡូវនេះប្រិយមិត្តអាចធ្វើការលុបប្រវត្តិនៃការស្វែងរកទាំងនោះចោលបាន ដោយប្រើប្រាស់មុខងារ Clear Searches។

សូមមើលវីដេអូឃ្លីបខាងក្រោម

មតិយោបល់