ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Apple ប្រឈមមុ...

Apple ប្រឈមមុខនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យគេចពន្ធជាង ១៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

0

អឺរ៉ុប៖ ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងប្រឈមមុខក្នុងផ្លូវច្បាប់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់ បន្ទាប់ពីរកឃើញថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា​អាមេរិកមួយនេះ បានគេចពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញ។

សារព័ត៌មាន BBC បានចេញផ្សាយថា នៅពេលនេះ គណ:កម្មការសហភាពអឺរ៉ុប បាននឹងកំពុងពិនិត្យ​ទៅលើ​ឯកសារផ្សេងៗទាក់ទងនឹង​ក្រុមហ៊ុន Apple បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់ បានចោទប្រកាន់​ថា​ក្រុមហ៊ុន Apple បានគេចពន្ធទៅលើប្រាក់ចំណេញ ដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានរហូតដល់ទៅ ១៤.៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Apple បានប្រកាសឲ្យដឹងពីកាលបរិច្ឆេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំប្រចាំឆ្នាំ ដែលនឹងធ្វើទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ដោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបង្ហាញ iPhone 7៕

Apple-iCon

មតិយោបល់