ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ឧបករណ៍កំចាត់ក...

ឧបករណ៍កំចាត់ការគេងស្រមុក Anti-Snore ពិសេសខ្លាំងមែនទែន

0
2e6b70f038d5d44c6543aacd89951cce_original

តើអ្នកអាចទាយបានទេថា ឧបករណ៍ Anti-Snore រចនាឡើងសម្រាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ? Anti-Snore ចាប់ផ្តើមដាក់លក់កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុន ដែលជាឧបករណ៍មួយ សម្រាប់ពាក់នៅលើដៃរបស់យើង វាធ្វើការជាមួយនឹងកម្មវិធី Do I Snore នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iOS និង Android។ Anti-Snore នឹងធ្វើការរំញ័រនៅពេលដែលកម្មវិធី Do I Snore វាស្តាប់ឮសំទ្បេងស្រមុកលោកអ្នក ហើយបញ្ជូនទិន្ន័យទៅឲ្យ Anti-Snore ដើម្បីធ្វើការរំញ័រ បង្ខំអ្នកគេងឲ្យប្រែទៅម្ខាងទៀត ដើម្បីបំបាត់ការគេងស្រមុកនៅពេលនោះ។

71cc90666d11d7d84fd951aa769c8a53_original

Anti-Snore មានតម្លៃប្រហែល ៧៧ ដុល្លារ ហើយកម្មវិធី Do I Snore គឺដាក់ឲ្យទាញយកឥតគិតថ្លៃ។

phone

ខាងក្រោមជាវីដេអូណែនាំទៅលើឧបករណ៍ Anti-Snore៖

មតិយោបល់