ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Google Wifi ជ...

Google Wifi ជាឧបករណ៍ចែករំលែក Hotspot ជំនាន់ថ្មី

0
google-wifi_0

ក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ចេញឧបករណ៍ចែករំលែកអ៊ិនធឺណិត (Google Wifi) ជាផ្លូវការ សម្រាប់ការកម្មង់ទិញ ទុកមុននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក។ អ្នកអាចធ្វើការកក់ឧបករណ៍មួយនេះ ទុកតាមរយ:ហាងទំនិញ Amazon, Best Buy ឬ Google Store។ វាមានលក់ជាឈុត ក្នុង១ឈុតមាន៣ឧបករណ៍ ហើយយើងក៏អាចទិញត្រឹមតែមួយឧបករណ៍ ក៏បានដែរ។ សូមរង់ចាំមើល Google Wifi ដែលនឹងចេញលក់នៅលើទីផ្សារនាថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូនេះ ទាំងអស់គ្នា។

ក្រុមហ៊ុន Google ក៏មានស្រាប់នូវឧបករណ៍ចែករំលែក Wifi ម៉ូដែល OnHub ដែលជាម៉ូដែលចាស់ ប៉ុន្តែពេលនេះ Google Wifi វាកាន់តែពិសេស និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុន ហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែ ១២៩ដុល្លារ ឬ បើទិញ១ឈុត(មាន៣ឧបករណ៍) តម្លៃត្រឹមតែ២៩៩ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

ទស្សនាវីដេអូណែនាំទៅលើឧបករណ៍មួយនេះ៖

មតិយោបល់