ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គ

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានបន្ថែមនូវសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមខាងក្រោម៖

មតិយោបល់