ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ខ្...

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ និងជាពិសេសជំនន់ទឹកភ្លៀង ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ដល់១៣ ខែតុលា

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់