-

ខ្យល់ប្ដូរទិសជាបណ្ដើរៗ ពីនិរតីបង្ហាញថា រដូវវស្សា នឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ទី១ នៃខែឧសភាខាងមុខ សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ ផ្គរ រន្ទះ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមៈ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់