ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកអាងតាម៉ុក នៅព្រឹកនេះ…

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក...

ព័ត៌មានជាតិ

ស្ថានភាពនៅអាងទឹកតាម៉ុកហូរកាត់លើស្ពានកម្ពស់ ០,៣០ម៉ែត្រ

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធន់ធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង...

ព័ត៌មានជាតិ

ការចរាចរណ៍រថយន្តធុនធ្ងន់ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅចំណុចស្ពានឆ្លងអាងទឹកតាម៉ុក

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេករបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុក...

ព័ត៌មានជាតិ

អាងទឹកចំនួន៥ លើសបរិមាណទឹកខ្ពស់ ដែលត្រូវរក្សាទុក នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា...

ព័ត៌មានជាតិ

អាងទឹកតាម៉ុក ភ្លៀងធ្លាក់ពីរថ្ងៃជាប់គ្នា បណ្តាលឲ្យហូរចូល លើសកម្រិតត្រូវតម្កល់ទឹកទុក

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា...

ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យ បញ្ជូនគ្រឿងចក្រ ត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ជំនន់ទឹកភ្លៀង

ឧត្តរមានជ័យៈ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ នៅវេលាថៃ្ងត្រង់ថៃ្ងទី៤...

ព័ត៌មានជាតិ

ភ្លៀងធ្លាក់៥ថ្ងៃជាប់គ្នា ធ្វើឲ្យទឹកក្នុងអាងទឹកតាម៉ុក ហក់ឡើងខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន!!!

ឧត្តរមានជ័យៈ យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានបង្ហាញឲ្យឹងថា...