ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា Emoji ឃ្យូតៗថ...

Emoji ឃ្យូតៗថ្មីៗ នឹងមានលើស្មាតហ្វូន Android ឬ iOS លោកអ្នកឆាប់ៗខាងមុខ

0

លោកអ្នកដែលនិយមចូលចិត្តផ្ញើទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិនូវរូបសញ្ញាអារម្មណ៍តូចៗដែលគេហៅថា emoji ជំនួស ឬភ្ជាប់ជាមួយពាក្យពេចន៍ខ្លួនតាមឧបករណ៍ចល័តនោះ ជិតនឹងទទួលបានរូបឃ្យូតៗបែបនោះមួយឈុត ដែលត្រូវបានរចនាថ្មីមកប្រើហើយ។

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិត Software ដូចជា Google និង Apple យល់ព្រមទទួលយករូបដែលដាក់ស្នើរប្រមាណ ១៣០ ដោយ Unicode Consortinum កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ emoji ជំនាន់ថ្មីទាំងនោះនឹងបញ្ចេញឱ្យប្រើប្រាស់នៅឆមាសទីពីរឆ្នាំ ២០១៨ ជាមិនខាន។

ក្នុងចំណោមរូបទាំងនោះ មានមួយចំនួនប្រហែលមានការកុនរចនាបទបន្ថែមទៀត ដោយសារតែគោលការណែនាំរបស់វា (ការរៀបរាប់ពីអត្ថន័យរបស់រូប) មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេ៕

 

មតិយោបល់