ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា របៀបបញ្ចូល និ...

របៀបបញ្ចូល និងបញ្ចេញទិនន្ន័យលើ iPhone ឬ iPad តាមរយៈកម្មវិធី Syncios (វីដេអូ)

0

Syncios គឺជាកម្មវិធីដែលអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើ iPhone​​​ ឬ iPad បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។ សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់ចេះរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ សូមទស្សនាវីដេអូឃ្លីបខាងក្រោម។

គុណសម្បត្តិរបស់កម្មវិធី៖

  • បញ្ចូលទិនន្ន័យគ្រប់ប្រភេទទៅក្នុង iPhone ឬ iPad បានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ
  • បញ្ចេញទិនន្ន័យគ្រប់ប្រភេទពី​ iPhone ឬ iPad ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់ iPhone ឬ iPad ដទៃទៀត (ដែលកម្មវិធី iTunes មិនអាចធ្វើបាន)។

បញ្ជាក់៖ ប្រិយមិត្តត្រូវតែដំឡើងកម្មវិធី iTunes ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធី Syncios ដំណើរការបានជាមួយ iPhone ឬ iPad។

វីដេអូរបៀបបញ្ចូលចម្រៀង និងវីដេអូដាក់ចូល iPhone ឬ iPad

វីដេអូរបៀបបញ្ចេញចម្រៀង និងវីដេអូចេញពី iPhone ឬ iPad ដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រ

មតិយោបល់