-

របៀបបញ្ចូល Google Search ក្នុងកម្មវិធី iMessages លើ iPhone ដើរដោយ iOS 11

Google គឺជាកម្មវិធីរុករកធំជាងគេបំផុត និងអាចផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលលោកអ្នកចង់រកបានទូលំទូលាយជាងកម្មវិធី Search Engine ដទៃទៀតដូចជា Bing, Yahoo ផងដែរ។

នៅលើ​ iOS 11 ក្រុមហ៊ុន Apple បានបន្ថែមនូវថតកម្មវិធីក្នុងកម្មវិធី iMessages ផ្ទាល់តែម្តង ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ iPhone ឬ iPad ផ្ញើអ្វីៗទៅកាន់ញាត្តិមិត្តរបស់ពួកគេដោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីកម្មវិធី។

ទោះយ៉ាងណា កម្មវិធី Google មិនមានភ្ជាប់មកស្រាប់លើថតកម្មវិធីថ្មីនោះទេ។ ដូច្នេះ លោកអ្នកត្រូវតែដាក់វាបញ្ចូលទើបបាន ហើយវិធីធ្វើបែបនេះ គឺមានបង្ហាញ​ជូននៅខាងក្រោម៖

1- សូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី App Store ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី Google


2- បើកកម្មវិធី Message រួចជ្រើសយកការសន្ទនាជាមួយនរណាម្នាក់ ហើយអូសលើ​ថតកម្មវិធីនៅអេក្រង់ខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងរករូបតាងកម្មវិធី Google (អក្សរ G ពណ៌ចម្រុះ)


3- សូមអូសរហូតដល់ឃើញប៊ូតុងចុចៗបី (…) ហើយចុចលើវា នោះលោកអ្នកនឹងឃើញឈ្មោះកម្មវិធី Google នៅលើបញ្ជីឈ្មោះកម្មវិធី


4- ចុចលើឈ្មោះនោះ ហើយកម្មវិធី Google នៅឋិតនៅលើថតកម្មវិធីខាងក្រោមអេក្រង់ក្នុងកម្មវិធី Message របស់លោកអ្នកជាប់រហូតតែម្តង។
5- បន្ទាប់មក លោកអ្នកអាចចុចចូលទៅកាន់កម្មវិធី Google ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងអាកាសធាតុ អាហារ វីដេអូ និងទីកន្លែងផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធី Google Maps ជាដើម។ល។ ដើម្បីផ្ញើទៅកាន់ដៃគូសន្ទនាបានដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធី Message លើទូរសព្ទរបស់ខ្លួនតែម្តង៕

ប្រភពព័ត៌មាន: tomsguide

មតិយោបល់