ផ្ទះ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ទស្សនាវីដេអូប...

ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ iPhone 7 និង 7Plus

0

អាមេរិក: ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែប្រកាស iPhone 7 និង 7 Plus ដែលបានបញ្ចូលនូវលក្ខណ:ពិសេស​ជាច្រើន ដែលសុទ្ធសឹងតែជា​ចំណុចសំខាន់ៗ និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីការរចនា និងលក្ខណ:ពិសេសមួយចំនួនរបស់ iPhone 7 និង iPhone 7 Plus៖
ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា…

មតិយោបល់