ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញរកឃើញទំនិញចម្រុះ ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ ខូចគុណភាព និងមានលាយសារធាតុគីមីហាមឃាត់

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ និងខូចគុណភាពជាច្រើនគីឡូក្រាមត្រូវបានមន្រ្តីជំនាញដកហូតបាន

យោងតាមផេករបស់អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំCCF បានឲ្យដឹងថា...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញដកហូតទំនិញចម្រុះ ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ ស្ថិតនៅតាមទីផ្សារ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញជាប្រហិតចម្រុះ និងសាច់ជ្រូកចង្កាក់ ខូចគុណភាពលួចលាក់នាំចូលពីប្រទេសថៃ ត្រូវសមត្ថកិច្ចនគរបាលបង្រ្កាប និងដុតបំផ្លាញចោល

បាត់ដំបងៈ យោងតាមផេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃសុក្រ ១០កើត...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាព និងហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់មួយចំនួនត្រូវបានមន្រ្តីជំនាញរកឃើញ និងដកហូតបាន នៅភ្នំពេញ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេកអគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាពប្រមាណ ៣តោនត្រូវបានមន្ត្រីក.ប.ប. ដុតកម្ទេចចោល

ស្វាយរៀងៈ យោងតាមផេកអគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញធ្វើការដុតកម្ទេចចោល នូវទំនិញខូចគុណភាព និងហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់

ព្រះសីហនុៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាព ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ និងអាល់កុលក្លែងក្លាយ ត្រូវបានកម្ទេចចោល នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេកអគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញរកឃើញនិងដកហូត ទំនិញមិនអនុលោមជាង ៦តោនត្រូវបានធ្វើការដុតកម្ទេចចោល

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញបន្តរកឃើញ និងដកហូតទំនិញខូចគុណភាព ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ប្រមាណជាង ១០០គីឡូក្រាមស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន ៣

យោងតាមផេកអគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ CCF...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាពចំនួន២៩១គីឡូក្រាម ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរកឃើញ និងធ្វើការដកហូតកម្ទេចចោល

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាព១៦៤.២៦គីឡូក្រាម និងអាល់កុលក្លែងក្លាយជាច្រើនលីត្រត្រូវបានមន្ត្រីក.ប.ប. ដកហូត

យោងតាមផេករបស់ អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញម្ហូបអាហារខូចគុណភាព ប្រមាណ៣តោន ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញធ្វើការ ដកហូតដុតកម្ទេចចោល

កណ្ដាលៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាព និងអាល់កុលក្លែងក្លាយ ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរកឃើញ ដកហូតកម្ទេចចោល

ភ្នំពេញៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជំនាញរកឃើញទំនិញខូចគុណភាព និងអាល់កុលក្លែងក្លាយលើទីផ្សារចំនួន០៥ខេត្ត

កំពង់ធំៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

ទំនិញខូចគុណភាព និងហួសកាលបរិច្ឆេទជិត ២០០គីឡូក្រាម និងអាល់កុលក្លែងក្លាយ ជាច្រើនលីត្រត្រូវបានមន្រ្តីជំនាញ សាខាចំនួន៣រកឃើញ និងដកហូតបាន

យោងតាមផេកអគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំCCF បានឲ្យដឹងថា...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជំនាញ ក.ប.ប.តរកឃើញដកហូតបានទំនិញខូចគុណភាព និងហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ប្រមាណជិត ៤០០គីឡូក្រាម អាល់កុលក្លែងក្លាយ ជិត ៥០លីត្រនៅលើទីផ្សារ

យោងតាមផេករបស់អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំCCFដើម្បីបន្តការពារនូវសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ទប់ស្កាត់អំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្រ្តីជំនាញ ក.ប.ប. រកឃើញ និងដកហូតទំនិញហួសកាលបរិច្ឆេទនិងខូចគុណភាព ជាង ៣០០គីឡូក្រាមរួមទាំងអាល់កុលក្លែងក្លាយ ជិត ១០០លីត្រ

យោងតាមផេករបស់ អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រគួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ...

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញ និងដកហូតទំនិញខូចគុណភាព ចំនួន២០គីឡូក្រាមយកមករក្សាទុក

ព្រះសីហនុៈ យោងតាមផេក អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង...