Post News Media ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា ហេុតផល ៥ យ៉ាង...

ហេុតផល ៥ យ៉ាង ដែលអ្នកប្រើ iPhone គួរបោះបង់ Apple Photo មកប្រើ Google Photos

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ Google I/O កាលពី យប់ថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនអិុនធើណែតយក្សអាមេរិកបានប្រកាសបន្ថែមមុខងារថ្មីៗជាច្រើនទៅក្នុងកម្មវិធី Photos របស់ខ្លួន ដែលធ្វើឱ្យកម្មវិធីសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យរូបថតលើបណ្តាញអិុនធើណែតនេះ និងកម្មវិធី Apple Photos ដែលត្រូវបានតម្លើងមករួចជាស្រេចលើទូរសព្ទ iPhone និង iPad មានគម្លាតរវាងគ្នាកាន់តែឆ្ងាយ។ តាមរយ:កម្មវិធី Google Photos ថ្មី ដែលអាច​ទាញ​យកមកប្រើប្រាស់ដោយសេរីពី AppStore អ្នកប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ iPhone និង iPad ប្រហែលជាត្រូវបោះបង់កម្មវិធី Photos ដែលភ្ជាប់មកស្រាប់ហើយ។ បោះបង់ក៏ដោយ​សារតែលក្ខណ:ពិសេសទាំង ៥ នៅខាងក្រោមនេះដែរ។

– ផ្តល់ទំហំផ្ទុកឥតកំណត់ និងឥតគិតថ្លៃ

Google Photos ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Google ផ្តល់នូវទំហំផ្ទុកទិន្នន័យសម្រាប់រូប​ថតដោយឥតកំណត់ និងមិនគិតថ្លៃដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ខណ: Apple Photos ផ្តល់ត្រឹមតែ 5 GB។ ប្រាកដណាស់ រូបថតណាដែលមានទំហំលើសពី​ 16 MP វានឹងធ្វើការបង្រួមខ្នាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែ គ្រប់រូបថតផ្តិតចេញតាមរយ:ទូរសព្ទ iPhone គឺមិនលើសពីទំហំកំណត់នេះនោះទេ។ ដូច្នេះ​ លោកអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភ​ពីការខូចខាតគុណភាពរូបថតដើម នៅពេលបញ្ជូនវាទៅផ្ទុកក្នុងសេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យលើបណ្តាញអិុនធើណែតនេះឡើយ។

– មានជំនួយការរូបថត

តាមរយ:ព្រឹត្តិការណ៍ Google I/O ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថា Google Assistant នឹងអាចទាញយកទៅដំឡើងនៅលើទូរសព្ទ iPhone! ប៉ុន្តែ សម្រាប់ Google Photos គឺមានជំនួយការមួយរួចស្រេចទៅហើយ។ វាគឺមិនមែនសម្រាប់ជំនួសមុខងារ Siri ទេ ប៉ុន្តែ វាផ្តល់នូវមុខងារបង្កើតរូបភាពដែលមាននៅក្នុងនោះឱ្យទៅជារូបចលនា កម្រងរូបភាព និងវីដេអូបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬដោយការរៀបចំរបស់លោកអ្នក។ មុខងារដ៏ពិសេសនេះ គឺមិនមានឡើយនៅក្នុងកម្មវិធី Photos លើប្រព័ន្ធ iOS។

– ចេះលើកសំណើររូបថតដែលគួរចែកបន្ត

តាមការប្រកាសនៅឯវេទិកា I/O ក្រុមហ៊ុន Google បានសន្យាថានឹងដាក់បញ្ចូល​មុខងារ Machine Learning ទៅក្នុងកម្មវិធី Photos របស់ខ្លួនឆាប់ៗនេះ។ Machine Learning នេះ អាចជួយការងារលោកអ្នកបានមួយចំនួន ដូចជា ចេះជ្រើសរើសរូបថត ហើយស្នើលោកអ្នកឱ្យជ្រើសរើសមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាដែលគួរផ្ញើរូបថតទាំងនោះទៅ និងចេះសួរនាំលោកអ្នកឱ្យដាក់បញ្ចូលបន្ថែមរូបថតរបស់ពួកគេដែលបានផ្តិតនៅក្នុងអំឡុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា​ អាពាហ៍​ពិពាហ៍ ឬជប់លៀងជាដើម ទៅក្នុងនោះផងដែរ។

– អាចចែកបន្តបណ្តាល័យរូបថតទៅកាន់មនុស្សពិសេស

លោកអ្នកអាចរៀបចំបង្កើតជាបណ្តាល័យរូបថតមួយ ឬច្រើនសម្រាប់អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សពិសេសអាចចូលទៅកាន់បាន។ បណ្តាល័យរូបថតនេះដែរ ក៏អាចបង្កើតឡើងបានតាមរយ:ការប្រមូលផ្តុំរូបថតរបស់នរណាម្នាក់ ឬក៏រូបថតដែលផ្តិតចេញនៅក្នុងអំឡុងកាលវេលាជាក់លាក់ណាមួយបានទៀតផង។

– អាចបង្កើតសៀវភៅរូបថតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Google Photos មានមុខងារមួយឈ្មោះ Photos Books ដែលវាអាចសម្រាំង​យករូបថតដែលល្អបំផុតចេញពីបណ្តាល័យរូបថតផ្សេងៗគ្នា មកបង្កើតចេញជាសៀវភៅរូបថតមួយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ដូច្នេះ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ពិបាករាវរករូបថតល្អៗចេញពីបណ្តុំរូបថតដំណើរកម្សាន្តវិស្សមកាលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួននោះទេ ហើយវាក៏ពុំមានឡើយនៅលើប្រព័ន្ធ iOS និង​ MacOS៕

ប្រភពព័ត៌មាន: cnet